czwartek, 23 lutego 2017

PONIEDZIAŁEK Z KALAMBUREM: BENEFIS ELŻBIETY LISOWSKIEJ-KOPEĆ

Rodzinkę kalamburową oraz przyjaciół Kalamburu zapraszamy na spotkanie pt.:
Wielka feta, a w roli głównej – ELŻBIETA!”.


Elżbieta to…

Aktorka. Teatru Kalambur w latach 1974-1994. A także – przedtem i potem – Kompanii Fredrowskiej, Teatru 3 Krzesła we Wrocławiu, Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Cricoteki w Krakowie, Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Teatru Nowego w Poznaniu.

Polonistka i autorka. Wspólnie z grupą Kalamburowców opracowała i zredagowała trzy monografie Teatru Kalambur.

Animatorka. Prowadzi zajęcia teatralne z niepełnosprawną młodzieżą w Zielonej Górze. Jest też pomysłodawczynią Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich (FeTA), który odbywa się we Wrocławiu od roku 2000.


Gospodynią wieczoru będzie tradycyjnie Halina Litwiniec.

Przybywajcie!

Będą opowieści, wspomnienia i nie tylko!

6 marca (poniedziałek), godz. 19:00
Kawiarnia Pod Kalamburem (dziś Art Cafe Kalambur) przy ulicy Kuźniczej 29a


niedziela, 19 lutego 2017

PONIEDZIAŁEK Z KALAMBUREM: SPOTKANIE Z JERZYM BIELUNASEM

Rodzinkę kalamburową oraz przyjaciół Kalamburu zapraszamy na spotkanie z JERZYM BIELUNASEM!

W czasach kalamburowych…

W 1974 roku – po przekształceniu Studenckiego Teatru Kalambur w Akademicki Ośrodek Teatralny – kontynuowanie tradycji teatralnych powierzono grupie młodych, którzy przyjęli nazwę Kalambur 74. Kierowania tą grupą podjął się Jerzy Bielunas – autor scenariuszy, reżyser, w tym siedmiu przedstawień dla Teatru Kalambur (m.in. „Podpaleńcy”, „Ptastwo”, „Niedomówieniem na pozór otwarci” czy „Zarys portretu”).

Gospodynią wieczoru będzie tradycyjnie Halina Litwiniec.

Przybywajcie!

Będą opowieści, wspomnienia i nie tylko!

Będzie czas na nieoczekiwane zdarzenia i prezenty od gości!

27 lutego (poniedziałek), godz. 19:00
Kawiarnia Pod Kalamburem (dziś Art Cafe Kalambur) przy ulicy Kuźniczej 29a


PONIEDZIAŁEK Z KALAMBUREM: BENEFIS KACZKI

Dziękujemy!

30 stycznia 2017 r.
Kawiarnia Pod Kalamburem (dziś Art Cafe Kalambur)
ul. Kuźnicza 29a, Wrocław