Darowizna

Możesz pomóc w naszej działalność statutowej, wspierając Stowarzyszenie Europejskich Więzi poprzez darowizny pieniężne lub rzeczowe.

Osoby, które zechcą w ten sposób wesprzeć nasze działania, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego. Możliwość taką daje ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Darowizna będzie podlegała odliczeniu podatkowemu, jeżeli zostanie przekazana stowarzyszeniu na rzecz realizacji jego celów statutowych zawierających się w katalogu celów wymienianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH WIĘZI
BANK PEKAO: 81 1240 6670 1111 0011 0637 3128
Tytuł wpłaty: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Dziękujemy obecnym i przyszłym darczyńcom!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz